dinsdag 31 augustus 2010

Hoeveel klanten heb je minimaal nodig?

De methode die ik hier presenteer geeft je erg snel inzicht in je bedrijfsvoering. In het minimaal aantal klanten wat je dient te hebben en/of wat je minimaal aan prijs dient te vragen. Deze keer een wat meer rekenkundig verhaal. Niet meteen afhaken....ik probeer het eenvoudig en helder te houden.

Eigenlijk zou de titel van deze blog moeten zijn: "hoeveel klanten heb je minimaal nodig voor een bepaald inkomen?". Wat je namelijk gaat doen is achteruit rekenen. Oftewel uitgaand van je netto-inkomen. In begrotingen of ondernemingsplannen gaat men vaak rekenen vanuit een verwachte omzet, of vanuit een gewenste omzet. Omzet is hierbij het aantal klanten vermenigvuldigd met wat ze betalen. Of het aantal producten/diensten maal prijs. Wij gaan het hier nu echter andersom doen. We beginnen niet bij de omzet, maar bij je netto inkomen.


Onderaan beginnen...

We beginnen nu onderaan in de "Verlies en Winstrekening": hoeveel moet je
netto overhouden aan je activiteit, wil je er van kunnen leven (volgens jouw standaarden). Dit bedrag stel je op jaarbasis op. Vervolgens tel je hier je inkomstenbelasting bij op. Daarbovenop tel je dan nog al je belangrijke bedrijfskosten. Denk hierbij aan: Huurlasten, gas water en licht, personeel (indien van toepassing), verzekering, accountant, afschrijvingen, kantoorkosten, promotie, telefoon. Daarmee heb je de belangrijkste meegenomen. Voor een totaal overzicht kun je een standaard ondernemingsplan raadplegen. Het totaalbedrag wat er nu uitkomt, dát is wat je minimaal moet verdienen op jaarbasis. Dus dat is netto inkomen + inkomstenbelasting + bedrijfskosten.


Voorbeeld

Ik geef een voorbeeld met grof geschatte bedragen. Stel je wilt netto per maand €2000,- overhouden. Dit is 24.000,- per jaar. Uitgaande van de ondernemersaftrekposten bij de fiscus dien je ongeveer 7000,- belasting te betalen (dit is een schatting, een boekhouder kan je het precieze bedrag in jouw situatie vertellen). In totaal dus 31.000,- winst dien je per jaar te maken. Dit is dus je netto inkomen èn belasting. Vervolgens tel je hier al je bovenvermelde kosten bij op. Stel dat dat 30.000,- is. In totaal dien je dan 61.000,- exclusief btw per jaar te verdienen. Zodra je dit bedrag helder hebt kun je verschillende interessante berekeningen gaan doen die je veel helderheid kunnen verschaffen over je bedrijfsvoering. Stel je verkoopt een dienst (je kunt hieronder het woord dienst ook overal vervangen door produkt).


Ga je uit van prijs of uren/producten?

Optie 1: Je gaat uit van een vaste prijs per dienst. Stel 150,- per dienst. Dat betekent dat je 61.000,- / 150,- = 407 keer je dienst moet verkopen in een jaar. Deel dit door 45 weken (de rest van de weken reserveer je voor vakantie, ziekte, bruiloften, enz), en dan weet je dus dat je gemiddeld 9 keer per week je dienst dient te verkopen. Zodra je daar onder zit weet je dat je niet genoeg verdient voor je privé-inkomen.... Je kunt dus direct de vinger aan de pols houden. Dat is het voordeel.
Optie 2: Je gaat uit van het aantal diensten wat je verkoopt. Dit kun je doen als je weet dat de vraag groot is. Stel: je weet dat je sowieso 10 keer per week je dienst gaat verkopen. Dan kun je dus je verkoopprijs bepalen. 10 keer per week in 45 weken is namelijk 450 keer. Als je de 61.000,- dient te verdienen in 450 keer dan weet je je minimale verkoopprijs. Dat is 61.000,- / 450 = €135,60. Dit is dus de prijs die je minimaal dient te vragen.


Samengevat

Ik hoop je hiermee wat ideeën gegeven te hebben. Ik geef je nog even een korte samenvatting:
1.
Bepaal wat je als netto inkomen wilt overhouden op jaarbasis

2.
Tel hier de inkomstenbelasting bij op
(vuistregel: deel je netto inkomen door twee en neem dit bedrag als belasting)
3. Tel hier vervolgens al je kosten bij op
4.
Dit totaal is je omzet exclusief btw

5a. Je omzet delen door je verkoopprijs (ex btw) geeft aan hoeveel je moet verkopen óf
5b. Je omzet delen door wat je denkt te gaan/kunnen verkopen geeft aan wat je verkoopprijs (ex btw) dient te zijn.


Sigarendoosbegroting

De hier genoemde methode wordt ook wel de "sigarendoosbegroting" genoemd. Dit omdat wanneer je het eenmaal onder de knie hebt je het eenvoudig even "op de achterkant van een sigarendoos" doet. Het geeft je een snel globaal en compact overzicht over de haalbaarheid van je idee bij een gehanteerde prijs of verkoopaantallen. Ga het gewoon maar eens proberen. Niet bang zijn voor de cijfers. Speel er mee!

Duizelt het je nu van de cijfers en de berekeningen? Ik neem graag de tijd om het eens rustig voor je eigen situatie door te nemen. Je kunt ook een boekhouder of accountant benaderen. Zorg wel dat je blijft begrijpen waar het over gaat! Indien je vragen hebt kun je ook een reactie geven op deze blog.

     Of kijk eens op eens op www.essentiecoaching.nl , en/of geef je op voor mijn nieuwsbrief via info@essentiecoaching.nl